Muziek, Compositie en Theorie

- Verzorgd door Rowy
Nederlands English
 

Muziektheorie Apps voor Android en Chromebook


Deze gratis Nederlandstalige apps heb ik gemaakt voor musici en studenten die hun kennis willen uitbreiden of testen. Alle apps zijn getest met Android 4.1.1 en hoger. Ze zijn geheel vrij van advertenties.

Geen Android? Geen probleem, met Blue Stacks kunt u deze apps op uw Windows PC gebruiken (Mac is onderweg): Blue Stacks

1. Assistent Harmonische Analyse helpt u bij het analyseren van de harmonie. AHA laat u zien wat de toonsoort is, de trap van een akkoord en het type. De database is gigantisch en bestaat uit 12 x 8 toonsoorten in majeur, 12 x 8 toonsoorten in mineur, 312 akkoordtypen en 13.884 theoretisch verschillende akkoorden.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing (pdf). Dat is echt nodig! En u zou al een behoorlijke kennis van harmonieleer moeten hebben.

Google Play: Assistent Harmonische Analyse

2. Er zijn duizenden akkoorden, maar het merendeel is slechts een getransponeerd akkoordtype. Zuivere akkoordtypen zijn er heel wat minder. Als u de meest voorkomende akkoordtypen op het gehoor leert herkennen, kan dit het musiceren aanmerkelijk vereenvoudigen.

Bij deze app hoort een gratis cursus Cursus Akkoordtypen.

Google Play: Herken Akkoord Typen

3. Met deze app kunt u het absoluut en relatief gehoor testen en trainen. U kunt ook proberen volgorden van tonen te herkennen.

Google Play: Absoluut en Relatief Gehoor

4. Probeer een instrument en combinaties van instrumenten op het gehoor te herkennen.

Google Play: Herken Instrumenten