Muziek, Compositie en Theorie

- Verzorgd door Rowy
Nederlands English
 

Muziek - Citaten


Grote en kleine meesters uit het verleden hebben raadgevingen, maar ook waarschuwingen nagelaten. Hieronder verzamel ik de meest aansprekende citaten. Als bron gebruik ik oude boeken. De vertaling en modernisering van de teksten zijn van mijn hand.


1. Zelfvertrouwen en moed zijn bijzondere gaven in de kunst... In zijn studeerkamer zou de kunstenaar bescheiden moeten zijn, ijverig en gewetensvol. Tegenover het publiek echter etaleert de kunstenaar zijn moed en zelfs een beetje onbezorgde arrogantie. En zie, de publiekslieveling is geboren. - Robert Schumann

2. Al beschik ik over het beste klavier in Europa, mensen aan te moeten horen die niets begrijpen, of die niets willen begrijpen en die mij niet aanvoelen, wat ik ook speel, doet mij alle plezier in het spel verliezen. - Wolfgang Amadeus Mozart

3. Alleen door kennis te paren aan inspiratie ontstaat kunst. Zonder deze voorwaarden zal een musicus een gemankeerd kunstenaar blijven, voor zover je nog van een kunstenaar kunt spreken. - Hector Berlioz

4. Ik ben van mening dat men een kunstenaar niet zou moeten kleineren; immers, hoe glanzend de buitenkant van de roem ook lijkt, het is hem niet vergund om lang op de Olympus te verblijven als gast van Zeus. Jammer genoeg sleurt het gemene volk hem maar al te vaak en gretig van de etherische hoogte naar de laag-bij-de-grondse aarde. - Ludwig van Beethoven

5. Zonder een materiële beloning is het levensverhaal van grote genieën treurig, hetgeen de volgende generatie niet stimuleert eenzelfde lot te ondergaan. Dat is jammer genoeg dan ook de reden waarom zoveel talenten niet uit de verf komen. - Joseph Haydn

6. Je zou ijverig toonladders en vingeroefeningen moeten spelen. Er zijn echter veel mensen die denken alles te kunnen bereiken door tot op hoge leeftijd dagelijks urenlang te oefenen op techniek. Dat is alsof men dagelijks oefent om het ABC sneller en sneller te kunnen opnoemen. Men kan zijn tijd wel beter gebruiken. - Robert Schumann

7. Niemand kan mij verbieden om met vreugde verder te werken aan wat de grote meesters ons hebben nagelaten; immers, alles opnieuw ontdekken, daar zou men niet aan moeten beginnen. Maar men moet wel naar vermogen verder werken en niet slechts herhalen wat er reeds was. Al het eigene, oprechte verdient zijn plekje, al is het pas veel later. - Felix Mendelssohn

8. Welk lot is schoner voor de kunstenaar, dan wanneer hij zijn streven met enthousiasme begroet ziet! - Carl Maria von Weber

9. Wie jong het handwerk leert, wordt jong een meester, en het is de jeugd welke periode het gunstigste is voor de ontwikkeling van zekere vaardigheden. - Robert Schumann

10. De waardering van idioten te moeten verdragen, of zich geduldig uit laten fluiten, is wel het moeilijkste, terwijl men de stommerikken bij een Bravo! het liefst een draai om de oren zou willen geven. - Carl Maria von Weber

11. Het wezen van de instrumentale kunstmuziek bestaat hierin, dat men met tonen weet uit te drukken, wat met woorden niet gezegd kan worden. - Richard Wagner

12. De eerste voorwaarde waar een kunstenaar aan moet voldoen, is dat hij respect heeft voor grootsheid en daar voor buigt en het erkent, en niet dat hij de vlammen van het grote vuur probeert te doven, zodat het schijnsel van zijn kaarsje meer opvalt. Als iemand grootsheid niet erkent, wil ik wel eens weten hoe hij het mij wil laten ondergaan. - Felix Mendelssohn

13. "Het bevalt me" of "Het bevalt me niet" zeggen de mensen. Alsof er geen hoger doel is dan de mensen te plezieren! - Robert Schumann

14. Alleen Kunst en Wetenschap doen ons het bestaan van een leven op een hoger niveau vermoeden en ook hopen. - Ludwig van Beethoven

15. De toonkunst, meer dochter dan imitatrice van de natuur, die ons, in haar indrukwekkende en geheimzinnige taal, aandacht geeft en opvoedt, werkt rechtstreeks op het gemoed en heerst over onze diepste zieleroerselen. - Carl Maria von Weber

16. Wellicht kan alleen een genie een genie volledig begrijpen. - Robert Schumann

17. "Eenieder hoort alleen maar wat hij begrijpt", zegt Goethe. Wij voegen daar aan toe: Eenieder begrijpt ook alleen maar, hoe hij nu eenmaal begrijpt. - Hans von Bülow

18. Degene die het geheel doorgrondt, zal ook alle delen van het geheel, zelfs wanneer het hem aan voldoende technische vaardigheden ontbreekt, begrijpen en in zich op kunnen nemen. - Richard Wagner

19. Het nieuwe, zo fraai als het soms is, zal ons meestal niet aanspreken. Maar dit kan juist een positief teken zijn. Uiteindelijk spreekt het ons vaak langer aan, dan het nieuwe dat ons meteen en al te zeer aanspreekt. - Philipp Emanuel Bach

20. De enige vorm van muziek is de melodie; zonder melodie is muziek ondenkbaar, muziek en melodie zijn dan ook onafscheidelijk. - Richard Wagner

21. Generale Bas (Harmonieleer) en Religie zijn in zich afgesloten zaken waarover men niet zou mogen bekvechten. - Ludwig van Beethoven

22. Een kunstenaar zal door de zure appel heen moeten bijten, willen zijn vruchten ooit zoet smaken. - Moritz Hauptmann

23. Er zit veel meer verstandelijke arbeid in een compositie dan zogenaamd door God geïnspireerde kunstenaars willen toegeven. Kijk maar naar Bach, Mozart en Beethoven, wat een harmonie, wat een evenwicht in alle delen! Dat is het gevolg van zowel beheersing als geestdrift. - Robert Franz

24. De eerste gedachte is altijd de natuurlijkste en de beste. Het verstand vergist zich, het gevoel niet. - Robert Schumann

25. Gezegend is het genie dat nooit geluk heeft gekend! Genialiteit op zich is al zo ontzettend veel: wat betekent voor hem geluk nou nog? - Richard Wagner

26. Welk een hemels beroep de kunst is! Wanneer al het andere ons zo leeg en laf toeschijnt, worden we al gegrepen door het kleinste teken van kunst en voert het ons zo ver mee, van de stad, van het land, van de aarde weg, dat het waarlijk een goddelijke zegen is. - Felix Mendelssohn

27. Muziek verhoudt zich werkelijk tot alle andere kunsten als religie tot de kerk. - Richard Wagner

28. De strenge en soms schrik aanjagende regels die men leerlingen bijbrengt, en die een leerling niet kan missen, zijn voor de meester geen wet van Meden en Perzen meer; hij kan zich echter geen willekeur veroorloven, niets dat tornt aan de grondvesten van de kunst. - August Wilhelm Ambroß

29. Men moet leren wat er te leren valt en dan zijn eigen pad volgen. - Georg Friedrich Händel

30. We zouden niet eeuwenlang hetzelfde moeten herhalen. Besteed ook aandacht aan het nieuwe. - Robert Schumann